Price of sale €449.000 Euros

Property details :

 • Country: Spain
 • Province: Alicante
 • City: Rojales
 • Zone: Ciudad Quesada
 • Code: 6177046
 • Status: Second-hand
 • Area Built: 233 m²
 • Area Private: 133 m²
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 3
 • Parking garages: 1
 • Built year: 2012
 • Property type: House
 • Business type: Sale

Additional Description :

Information på svenska:

Vi har den stora äran att sälja denna underbara villa byggd 2012 i underbara Ciudad Quesada.

Här bor man i stort sett fritt, då villan har så långa energikostnader som OM man använder projektet för att lägga till solpaneler och även om man vill lagra energi med ett batteripaket. Även att överproduktion kan säljas till en nätleverantör för att till stor del finansiera vattenkostnader, försäkringar, internet mm.

Villan har solvärmd VVB (Vattenvärmare), individuell AC/varm och kall, vattenburen golvvärme även på den inglasade uteserveringen.

Som den ser ut idag har villan ett otroligt lågt energibehov som är dokumenterat sedan 2017. Du har även den underbara Poolen som sträcker sig på den i stort sett platta lättskötta tomten på 820 m2. Poolen har ett saltvattensystem, har täckning över vilken du kan vistas under och simma fritt och använda den året runt. Poolen är 10x5m.

Längre fram i trädgården hittar vi ett antal välväxta fruktträd för att pressa sin egen apelsinjuice på morgonen och spröda sin Limonskiva för kvällen Gin & Tonic på terrassen och bara låta lugnet sprida sig med en enorm utsikt över Torrevieja och Saltsjöarna.

På tomten finner ni ett välplanerat utekök under tak, även det med möjlighet att låta fantasin flöda för att kanske utöka med en separat gästlägenhet/hus då tomten med sin storlek rymmer detta inom ett legaliserat bygglov. Vidare har du en täckt garageplats som rymmer en fullstor husbil, samt två bilar.

Vi tar trappan upp som majestätiskt leder dig upp till fastighetens enorma altan, som kan användas på flera sätt med glas som kan skjutas åt sidan på ena halvan, och håller allt öppet. Som vi nämnt tidigare så värms delen som är inglasad på golvet med vattenburen värme.

Vi tar oss vidare in i entrén som ligger i direkt anslutning till vardagsrummet som kantas av ett toppmodernt kök, där du har alla vitvaror av märket Bosch. Den enorma takhöjden på cirka 6 meter gör att det känns som att kliva rakt in i en slottsentré.

Matplats till köket, luftigt och ljust med dörrar som vetter mot altanen för härliga middagar med vänner och familj.

Vi har tre sovrum som alla är med inbyggda garderober, AC och ett av sovrummen som har ett "en suite" är riktigt rymligt. Totalt har vi tre badrum/dusch med tvättmaskin i ett av dessa.

Den totala boytan är i ett plan och består av 233 m2.

Fastigheten är mycket välbyggd och välskött och i nyskick. Alla fönster har skyddsgardiner, samt till viss del insektsnät.

 

Information in English:

We have the great honor to sell this wonderful villa built 2012 in wonderful Ciudad Quesada.

Here you live largely free, as the villa has such long energy costs as IF you use the project to add solar panels and even if you want to store energy with a battery pack. Also that overproduction can be sold to a network supplier to largely finance water costs, insurance, internet, etc.

The villa has solar heated VVB (Water heater), individual ac / hot and cold, waterborne Underfloor heating also on the glazed outdoor terrace.

As it stands today, the villa has an incredibly low energy requirement that has been documented since 2017. You also have the wonderful Pool that extends on the largely flat, easy-care plot of 820 m2. The pool has a salt water system, has coverage over which you can stay under and swim freely and use it all year round. The pool is 10x5m.

Further in the garden we find a number of well-grown fruit trees to squeeze their own orange juice in the morning and brittle their Limon slice for the evening Gin & Tonic on the terrace and just let the tranquility spread with a huge view of Torrevieja and the Salt Lakes.

On the plot you will find a well-planned outdoor kitchen under a roof, also with an opportunity to let your imagination flow to perhaps expand with a separate guest apartment / house as the plot with its size accommodates this within a legalized building permit. Furthermore, you have a covered garage space that accommodates a full-size motorhome, as well as two cars.

We take the stairs up that majestically lead you up to the property's huge terrace, which can be used in several ways with glass that can be pushed to the side on one half, and keep everything open. As we mentioned earlier, the part that is glazed is heated on the floor with water-borne heat.

We take us further into the entrance which is directly adjacent to the living room which is lined with a state-of-the-art kitchen, where you have all appliances from the Bosch brand. The enormous ceiling height of about 6 meters makes it feel like stepping straight into a castle entrance.

Dining area to the kitchen, airy and bright with doors opening onto the terrace for wonderful dinners with friends and family.

We have three bedrooms which are all with fitted wardrobes, AC and one of the bedrooms which has an "en suite"  is really spacious. In total we have three bathrooms / showers with washing machine in one of these.The total living space is in one floor and consists of 233 m2.

The property is very well built and well maintained and in like new condition. All windows have protective blinds, as well as to some extent insect screens.


 

Información en Español:

Tenemos el gran honor de vender esta maravillosa villa construida en 2012 en la maravillosa Ciudad Quesada.

Aquí vives en gran parte gratis, ya que la villa tiene costos de energía tan largos como SI usas el proyecto para agregar paneles solares e incluso si deseas almacenar energía con un paquete de baterías. También que la sobreproducción se puede vender a un proveedor de red para financiar en gran medida los costos de agua, seguros, internet, etc.

La villa tiene calefacción solar VVB (calentador de agua), aire acondicionado / frío y calor individual, calefacción por suelo radiante de agua también en la terraza exterior acristalada.

Tal como está hoy, la villa tiene un requisito de energía increíblemente bajo que ha sido documentado desde 2017. También tiene la maravillosa piscina que se extiende en la parcela de 820 m2, en gran parte plana y fácil de cuidar. La piscina tiene sistema de agua salada, tiene cobertura sobre la cual puedes quedarte debajo y nadar libremente y usarla todo el año. La piscina es de 10x5m.

Más adelante en el jardín encontramos una serie de árboles frutales bien crecidos para exprimir su propio jugo de naranja por la mañana y quebrar su rodaja de limón para la noche Gin & Tonic en la terraza y simplemente dejar que la tranquilidad se extienda con una gran vista de Torrevieja y los lagos salados.

En la parcela encontrará una cocina al aire libre bien planificada bajo un techo, también con la oportunidad de dejar fluir su imaginación para tal vez expandirse con un apartamento / casa de invitados separado, ya que la parcela con su tamaño acomoda esto dentro de un permiso de construcción legalizado. Además, tiene un espacio de garaje cubierto que acomoda una autocaravana de tamaño completo, así como dos automóviles.

Subimos las escaleras que majestuosamente conducen a la enorme terraza de la propiedad, la cual se puede utilizar de varias maneras con un vidrio que se puede empujar hacia un lado en una mitad y mantener todo abierto. Como comentábamos anteriormente, la parte que está acristalada se calienta en el suelo con calor de agua.

Nos adentramos más en la entrada, que se encuentra directamente junto a la sala de estar, que está revestida con una cocina de última generación, donde tiene todos los electrodomésticos de la marca Bosch. La enorme altura del techo de unos 6 metros hace que se sienta como si entrara directamente a la entrada de un castillo.

Comedor a la cocina, aireado y luminoso con puertas que se abren a la terraza para cenas maravillosas con amigos y familiares.

Tenemos tres dormitorios, todos con armarios empotrados, aire acondicionado y uno de los dormitorios que tiene un "baño en suite" es muy espacioso. En total tenemos tres baños/duchas con lavadora en uno de estos. La superficie habitable total está en una sola planta y consta de 233 m2.

La propiedad está muy bien construida y bien mantenida y en condiciones como nueva. Todas las ventanas tienen persianas protectoras y, en cierta medida, mosquiteras.


 

MapContact to agent


Simon

Name:
Simon J.

Mobile number:
+34711025923


©2024 bestestatespain.com, all rights reserved.
Powered by: wasi.co